Privacy Statement

bij Kees zwart RGB

Bij Kees Privacy statement

Bij Kees De food specialist hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de algemene verordening gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Bij Kees De food specialist, hierna te noemen Bij Kees, is gevestigd aan de Rijnlaan 9, 3522 BA te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 65485300. Bij Kees, is in de persoon van de eigenaar C. Terpstra, de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van een eventueel Bij Kees account en ip-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Bij Kees persoonsgegevens?

Bij Kees verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Bij Kees. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
 • inlogt op uw Bij Kees account of via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met Bij Kees;
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met Bij Kees kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op http://www.bijkees.com,
 • per e-mail;
 • het registratieformulier om onze e-mail nieuwsbrieven aan te vragen;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Bij Kees terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bij Kees?

Bij Kees kan, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Bij Kees bestelt);
 • (interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw ip-adres, cookie id’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op http://www.bijkees.com , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de Bij Kees).

Op basis van welke grondslag verwerkt Bij Kees persoonsgegevens?

Bij Kees verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen, af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Bij Kees verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Bij Kees. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Bij Kees haar klanten en websitebezoekers een betere dienstverlening kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Bij Kees persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Bij Kees persoonsgegevens?

Bij Kees verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Bij Kees en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Bij Kees beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit kan in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd plaatsvinden.

Bewaartermijnen

Bij Kees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Bij Kees hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Bij Kees hen voorschrijft. Voorbeelden zijn een accountant, Belastingdienst, Pensioenfonds en boekhoudkundig dienstverlener. Bij Kees verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Bij Kees en andere websites en social media

Op onze website en social media treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Bij Kees is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Bij Kees maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Beveiliging

Bij Kees hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Bij Kees neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Bij Kees neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van (financiële) gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van antivirus programma’s en firewalls.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Bij Kees via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Bij Kees De food specialist
t.a.v. C. Terpstra
Rijnlaan 9
3522 BA Utrecht

Of u kunt een e-mail richten aan: info@bijkees.com

Bij Kees streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken. Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Bij Kees met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via het e-mailadres: info@bijkees.com

Wijzigingen privacy statement

Bij Kees behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op http://www.bijkees.com/privacy-statement

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018 (versie 1.0.0).